Kruimelpad

mienskip

In Fryslân bruist het van de initiatieven! Via het "Iepen Mienskipsfûns" stelt provincie Fryslân in 2022 weer geld beschikbaar om projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerkingen komen voor de subsidie. Denk aan projecten op het gebied van cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. Het gaat om ideeën die de leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân.
Het Iepen Mienskipsfûns (IMF) is een open en toegankelijke subsidieregeling met weinig regels. 

Het Friese Mienskip, vertaald naar het Nederlands is gemeenschap, maar het betekent veel meer. Mienskip is de onderlinge verbondenheid die wordt ingezet om de gemeenschap te beschermen.Ze is vroeger ontstaan door de strijd tegen het water; men moest de krachten bundelen om terpen en dijken te kunnen bouwen.
Daarnaast is mienskip ontstaan door het isolement van de dorpen. Friese Mienskip: de zelfredzaamheid van een klein dorp, de afhankelijkheid en de verbondenheid van de mensen in dit dorp. 
Friesland bestond vroeger, rond 1900, uit kleine pittoreske dorpjes. Alles was in deze dorpjes aanwezig: de boer met zijn land en vee, de bakker, de smid, de schilder en de schipper. De schipper verbond het dorp met de ‘buitenwereld’. Hij zorgde voor de handel en nam verhalen mee. De gemeenschap in deze dorpjes was afhankelijk van elkaar en dat zorgde voor verbondenheid, want samen waren zij redzaam.
In het heden uit de Mienskip zich nog in vormen van samenwerken als burenhulp. Daarnaast was Mienskip het thema van Culturele Hoofdstad Leeuwarden- Friesland in 2018.

nivonlogo2

Nivon jongeren Wolvega

info@nivonjongeren.nl