Beste vrienden van Pugh's Place en andere wellicht belangstellenden,

vrienden pughs place

Mijn boek over de band Pugh's Place is geschreven en ligt nu bij de redacteur/corrector. Daarna gaat de opmaker met foto's, historische brieven en affiches er een mooi geheel van maken. Het boek wordt aangevuld met een cd met deels nooit eerder officieel uitgebrachte opnamen.

De presentatie en een verwacht optreden van de band staat ijs en weder dienende gepland voor 14 november, as. plaats nog niet bekend.

Via een eigen website (klik HIER) is de mogelijkheid geopend om het boek te bestellen dmv voorintekening, met betaling en naamsvermelding in het boek. Draag je het hele project een nog warmer hart toe dan komt er de mogelijkheid van crowdfunding. 

Om een en ander in goede banen te leiden is de stichting Vrienden van Pugh's Place opgericht met in het bestuur Jan Smit (voorzitter en ex-manager), Hans Kerkhoven (penningmeester en solo gitarist van de band) en Harry Vellenga (secretaris en schrijver).

ik hoop jullie voldoende te hebben geïnformeerd, maar reageren mag altijd.

Met vriendelijke groet

Harry Vellenga