Nivon Jongeren Wolvega

 

Nieuwsbrief van de Nivon Jongeren Wolvega

Nummer: 8

Datum: 22-12-2020

Inhoud:

  • Ideeën even in de koelkast
  • Rug recht houden
  • Website regelmatig bezocht
  • Kasboekje en oproep
  • Feestdagen
 

Weststellingwerf

 

Nivon logo

 

     

Ideeën in de koelkast
Het was een bijzonder gezicht: in de bloedhitte van zomer 2020 zaten wij – Douwe, Minke en Harm –  met een picknickmand op een grasveldje aan De Gouwzee te overleggen hoe we “onze” website van  nivonjongeren Wolvega zouden kunnen actualiseren via interviews met mensen van toen en hoe we die interviews zouden kunnen aanvliegen.
Idee: we vragen actieve Nivonleden van toen (van de afdeling Wolvega natuurlijk) hoe zij die jaren hebben beleefd, hoe vormend die periode was voor hun leven en we publiceren deze sfeerverhalen op “onze” site. Op dat moment hadden we geen idee dat Covid-19 onze bewegingsruimte nog veel langer zou beperken. Maar voorlopig denken we maar zo: wat in het vat zit, verzuurt niet!


 
Rug recht houden
Tja, ondertussen heeft de nivonjongeren website een lezersgroep van boven de 60 en dan toch maar even gezegd dat je je rug recht moet houden. In deze pandemie-periode weten we dat Covid-19 nog niet voorbij is en de verwachting is dat het abnormale nog wel een groot aantal maanden zal doorgaan. Vitaal blijven door te bewegen. Gezond eten. Voorwaarden om straks in de andere aardse wereld verder te kijken.
 
Afgelopen week hoorde ik nog dat de periode van de zestiger- en zeventiger jaren in de vorige eeuw –  ondanks de internationale dreigingen – zoveel vrijheid had gegeven. Daarvan genieten velen nog steeds, want het opende ook een tijdvak van meer welvaart. Nu kabbelt het door, de ene dag is grijzer dan de andere. Het glas is bij velen half leeg. Tot mijn kleinkind afgelopen week zei: wat doet opa nou de hele week? De lieverd kon zich nauwelijks voorstellen dat ik niet van geraniums houd en actief ben, zo goed en kwaad als dat ook gaat.
 
Ook andere nivonjonge – inmiddels AOW-ers – blijven bezig. Minke leest voor, zingt in een koor, past op katten en is voorzitter van de PvdA in Weststellingwerf; Douwe is actief in Beuningen met filmhuis,  als ondersteuner in ICT-processen en websitebouw en ik draag via Humanitas Thuisadministratie mijn steentje bij om mensen te helpen die geen geld meer te makken hebben, soms diep in het moeras zitten en torenhoge schulden hebben. Allemaal leuk werk om te doen als je andere mensen kunt helpen.
 
Dus geniet van je vrijheid, maar steek ook op deze leeftijd als je daartoe in staat bent, je handen uit je mouwen!


 
Website nivonjongeren.nl
De website van Nivon-jongeren wordt regelmatig bezocht. De laatste periode is er weinig nieuwe kopij aangeleverd. Dat is jammer en we hopen dat “als je nog een leuke anekdote of belevenis voor de site hebt, je die even bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aanlevert. Zie tevens ons idee (hierboven) dat even in de koelkast is geplaatst. Al het materiaal is vanzelfsprekend ook in Leeuwarden bij Tresoar te bekijken, maar wij zijn verheugd met het bezoek aan de website. Om een indruk te geven, het volgende:

aantallen bezoekers
__ Totaal aantal bezoekers van de afgelopen 30 dagen
__   Totaal aantal bezoekers van de afgelopen 7 dagen
__   Aantal bezoekers per dag

Hoogste aantal bezoekers op een dag 32.
Hoogste aantal bezoekers in een week 50
Hoogste aantal in 30 dagen 113.

Voor meer gegevens zie op de siteKasboek oftewel ons huishoudboekje
De kosten die we voor ”het in de lucht houden van deze site” maken, betalen we uit de verkregen giften. Zie hiervoor ook onze voorgaande zeven nieuwsbrieven waarin we “verantwoording” aflegden over inkomsten en uitgaven. In 2020 betaalden we voor hosting en domeinnaam € 43,17. In nieuwsbrief 7 gaven we aan dat er € 102,62 in kas was. Er kwamen geen giften binnen. 
Nog in kas: € 59,45. We kunnen nog een jaar verder, maar een gift voor die tijd is ook welkom!
Giften kunnen onder vermelding van “bijdrage website Nivon jongeren” overgemaakt worden op NL95RABO 0342 8284 52 van H. de Boer. In de volgende nieuwsbrief wordt het bedrag en de datum waarop dat is ontvangen vermeld, evenals de drie eindcijfers van de bankrekening waar dat bedrag van afkomstig was. Ieder die bijdraagt: hartelijk dank!Feestdagen:In kleine kring dus!
 
Met vriendelijke groet,
Minke Postma, Douwe Bangma en Harm de Boer

 

Logo LV