Pinksterkampen vonden voor Nivon jongeren uit het hele land plaats in Eerbeek. Uit Wolvega reisden jaarlijks tientallen jongeren af om bij het ABK-terrein in de grote konvo (tent) of buiten deel te nemen aan het programma. Tent mee, vervoer regelen, soms huurde het afdelingsbestuur een busje. Primus in je bagage en zorg dragen dat je drie dagen vooruit kon. Gelukkig was er een patatbakker op het terrein.

halse hull

Het NIVON ademde een sfeer uit van verbondenheid van uit het social(istisch)e gedachtegoed maar met duidelijke principes. Zoals geen alcohol op activiteiten en in huizen en kampeerterreinen van het NIVON. In de zestiger jaren, maar ook daarna, was dat een aardig twistpunt. Zwaarwichtiger was eind jaren zestig/begin jaren zeventig de aanvaring tussen jong en oud over de Israëlische- en Palestijnse kwestie. Jongeren kozen niet vanzelfsprekend meer voor Israël, waarover ouderen zich bijzonder boos maakten. Het is dus van “alle tijden” dat binnen een brede organisatie jongere en oudere leden uiteenlopende standpunten verkondigen…..

De Nivonners uit Wolvega hadden in het landelijk verband eerst veel te leren. We bedienden ons soms onder elkaar van het Stellingwerfs als spreektaal en anders kon “de westerling” wel horen waar we vandaan kwamen. We waren soms minder rap gebekt. De wijze van discussiëren met elkaar was een aardige leerschool. Al met al was er zoiets wat Cuby en Normaal ook doormaakten: je moet je plek wel bevechten waarbij de (voor-) oordelen over jou er ook al waren…

Toch was het NIVON een warm nest. Een soort opleidings”school” waar veel Nivonners in hun verder maatschappelijke “leven” profijt van hebben gehad. Nivonners uit Wolvega werden actief in landelijke verbanden. Hans Dijkstra, bestuurslid in de jaren 1965 en 1966 in Wolvega, is jarenlang voorzitter van het (landelijke) NIVON geweest. In het (landelijke) jongerenwerk waren ook Nivonners uit Wolvega actief. Minke Postma verzorgde nog een jaar lang Samenscholing in Noord Nederland. Tot slot was er verbondenheid met het (enige landelijke) NIVON jongerencentrum en kampeerterrein in lage Vuursche (Ons Honk) waar enkele Wolvegaasters ook nog een poos beheerder zijn geweest.

De Pinksterkampen in Eerbeek duurden van vrijdag voor de Pinksteren tot en met Pinkstermaandag. Eind jaren zestig kwamen er ook natuurvrienden uit Duitsland. Het pinksterkamp was ook een bron van inspiratie; de bedenkers van het programma hadden een goed netwerk en zo kwamen veelal nog onbekende artiesten (en later "wereldberoemd") hun opwachting maken. Pinksterkampen die vooral door meerdere Nivonners uit Wolvega werden bezocht, waren NU 68, pk 69 en Nifnim (1970).

Naast het liedjesrepertoire van Martine Bijl (De makelaar van Schagen) en Lenny Kuhr (De Troubadour) traden bijvoorbeeld de Nederlandse Cream en Groep 1850 (met hond) op. Maar ook Neerlands Hoop in Bange Dagen (Freek de Jonge en Bram Vermeulen) en trio Thijs van Leer oogstten ver voor hun landelijke bekendheid voor de juiste stemming. En wat te zeggen Van Herman van Veen, Wim Zomer, Xoelapepel, The Swinging Soul Machine, Ramses Shaffy, Bojoura (en The Boots), Q65, Shirley, Misja Mengelberg en Han Bannink. In 1969 traden ook Artikel 461 met dichter Remco Heite op. Er waren meerdere grotere tenten op het terrein waar activiteiten plaats vonden. Naast veel muziek, waren er films, discussie, sportevenementen. Een waar walhalla voor ieder die snakte naar meer beleving.

De landelijke organisatie NIVON jongeren bestaat als zodanig niet meer, daarvoor is NIVONJONG in de plaats gekomen.

  69PK        NIFNIM