HISTORIE

NIVONNERS in Wolvega waren eind jaren ’50 lid van NIVON afdeling Meppel. Het betrof dan met name oudere leden die een lidmaatschap hadden bij de volwassenen. Een jeugd- en jongerenafdeling in Meppel kende ook enkele leden uit Wolvega.

Begin jaren zestig kwam daar verandering in. Het aantal jongeren uit Wolvega dat lid werd van de NIVON afdeling Meppel nam toe. Daarmee ontstond de gedachte bij ouderen en jongeren om een eigen jongerenafdeling in Wolvega op te richten. Redelijk uniek daar in het land nergens een jongerenafdeling zonder ouderenwerk was.

Enkele families uit Wolvega spanden zich in om de afdeling op te richten. Niet onvermeld mogen de namen van de familie Jong, Breukelaar en Woudstra blijven.

Op 5 juni 1963 was het zover: de oprichting van het NIVON JONGERENWERK WOLVEGA vond plaats in het Parochiehuis te Wolvega. De afdeling Meppel nam als geschenk een voorzittershamer mee. Het “voor en door jongeren” was geboren.

De eerste besturen konden altijd voor advies terecht bij met name de heer Breukelaar, toenmalig leraar aan de huishoudschool te Wolvega.

Hierbij de bestuurssamenstelling door de jaren heen. Er ontbreken nog enkele namen die we misschien met uw hulp kunnen invullen. Verder is voor een jaarweergave gekozen, terwijl ieder najaar er bestuurswisselingen plaats vonden. In sommige jaren vonden meerdere mutaties, ook het wisselen van functie, plaats.

1963    
  Voorzitter  
  Penningmeester  
  Secretaris  
  Leden Gerrie Breukelaar, Inneke Breukelaar, Henk van der Broek, Lo Jong,Wim Jong, Ria Reitzema, Gerard van der Wal, Sjoukje Woudstra
     
1964    
  Voorzitter  Gerrie Breukelaar
  Penningmeester  Gerard van der Wal
  Secretaris  Margreet Landkroon
  Leden  
     
1965    
  Voorzitter  
  Penningmeester  
  Secretaris  
  Leden  
     
1966    
  Voorzitter Lo Jong
  Penningmeester Hans Dijkstra
  Secretaris  
  Leden  
     
     
1967    
  Voorzitter Lo Jong/ Reinder Reitzema
  Penningmeester Hans Dijkstra/Harm de Boer
  Secretaris ?/Jan Vledder
  Leden  
     
1968    
  Voorzitter Reinder Reitzema/Minke Postma
  Penningmeester Harm de Boer
  Secretaris Jan Vledder/ Reinder Reitzema
  Leden Hetty Helfrich
    Suze Leerling
    Jannie Rozenberg
    Bauke Kussendrager
    Jan Vledder
    Wietske Rozenberg
     
1969    
  Voorzitter Minke Postma/Tony Spijkerman/Harm de Boer/Martha Bruinenberg
  Penningmeester Harm de Boer/Henk Kampen
  Secretaris Reinder Reitzema
  Leden Suze Leerling
    Wietske Rozenberg
    Bauke Kussendrager
    Jan Vledder
    Geert van der Sluis
    Having Perdon
    Marten de Leeuw
    Anne Postma
    Jelle Punter
    Henk Haisma
     
1970    
  Voorzitter (tijdelijk: Reinder Reitzema) Anne Postma/Jan Breukelaar
  Penningmeester Bauke Kussendrager/Geertje Blauw
  Secretaris Marten de Leeuw/ Sietse de Jong
  Leden Jelle Punter
    Henk Haisma
    Minke Postma
    Jan Vledder
    Roelie Klaren
    Geesje Postma
    Sietse de Jong
     
1971    
  Voorzitter Jan Breukelaar/Geesje Postma/Boukje de Ruiter
  Penningmeester Geertje Blauw/ Sietse de Jong/ Fokje van Essen
  Secretaris Sietse de Jong/ jan Breukelaar/ Jan van der Hoef
  Leden Geesje Postma
    Henk Haisma
    Roelie Klaren
    Sietske Modderman
  Free lance Dick Aalten, André Hoornstra, Douwe Bangma, Hennie Hulshof, Minke Postma
     
1972