Antónia Beja

Op het Angolaweekend dat het NIVOM organiseerde in het NVV-gebouw trad op zaterdagavond 17 april 1971 ook António Beja op. Hij kwam uit Portugal en zong over de vrijheidsstrijd in Angola, een Portugese kolonie. Portugal weigerde haar koloniën (onder meer Guinee-Bissau en Mozambique) op te geven en er ontstonden in meerdere koloniën opstanden. In Nederland leidde dat in 1961 tot de oprichting van het Angola comité. Sietse Bosgra was een politiek activist die zijn naam daaraan verbond. (Later werd het comité herdoopt in Komitee Zuidelijk Afrika (KZA).

De strijdZo ook in Angola. Dat duurde tot de Anjerrevolutie (1974) in Portugal. De overdrachtsakte (1975) bleek echter “een dode letter”, de Portugezen waren wel in de kolonie, maar deden niets meer. De verzetsbewegingen bevochten elkaar om de macht te grijpen en de laatste Portugezen te verdrijven. Angola was en is een rijk land aan mineralen.

In de aanloop naar zelfstandigheid van Angola en het afwerpen van de Portugese overheersing, werden in diverse landen activiteiten georganiseerd om deze vrijheidsstrijd te ondersteunen. Zo ook in Wolvega.

António Beja staat te boek als een begeesterend folkssinger, die protest in zijn teksten legde. Een prima optreden was dan ook gegarandeerd. António heeft een aantal cd’s uitgebracht die op Discogs te vinden zijn.

 

Novo Cota