Henk Bloemhoff

Henk Bloemhoff, geboren in 1945 in Wolvega trad ook op bij het NIVON. Henk volgde de opleiding tot onderwijzer in Heerenveen en legde zich toe op de streektaal, het Stellingwerfs. Niet uitsluitend verhalen , maar ook gedichten en liedjes.

Op Het Angola weekend was Henk present. Hij declameerde onder veel aandacht van de ongeveer 200 aanwezigen zijn gedichten. In 1974 legde Henk zijn gedichten en liedjes vast in Foddelpenneri’j met een heel mooie kaft van Sietske A. Bloemhoff. Henk was actief betrokken bij de Stellingwarver Schrieversronte en schreef regelmatig in het Stellingwarfs tiedschrift “De ovend“. Henk maakte furore met zijn imaginair realistische schilderijen, tot en met Amerika!