Soms verraste de controleur van de gemeente de kaartjesverkoper bij een activiteit.  

entreekaartjes

Ik had voor die avond 300 kaartjes bij de gemeente gehaald. Er was echter nog geen kaart verstrekt (men betaalde, kreeg een stempel en liep dan door) en de rollen kaartjes waren nog niet op tafel verschenen. Een duik in de tas leverde echter die avond niet de kaartjesrollen op….. Beter gezocht in de tas, maar ze bleven zoek. De controleur werd diplomatiek door een bestuurslid meegenomen naar de koffiekamer en een consumptie aangeboden. Na het nuttigen van de koffie en een bezoekje aan de zaal, kwam deze controleur weer terug bij de kassa. Inmiddels had ik met hoogste spoed de voorraad kaartjes van huis gehaald (daar lagen de rollen nog) en een deel afgescheurd zodat het nog wat leek. Na inspectie aan de zaal kwam de controleur bij de tafel waar de kaartjes werden verkocht. Triomfantelijk toonde ik aan hem de voorraad…..”Het gaat goed, we hebben op dit moment 127 betalende bezoekers in de zaal…..”