Back to Top

Anekdotes

Stroslapers

Het was aan het eind van Tukkel III, 01.00 uur ’s nachts  en de lichten floepten in de sporthal aan. De sporthal moest ontruimd worden omdat de volgende dag om 11.00 uur er sportwedstrijden in de hal geprogrammeerd stonden.

De Ovend

Kiek, dat vien ik now mooi, zoe'n ni'je burgemeester mit konnekties mit Harrie 'Cuby' Muskee. Dat hi'j hoolt van de meziek van de band die Drenthe in elk geval muzikaol op de kaorte zet het, bliekt uut et vraoggesprek daj' in et veurige nommer lezen konnen (Do Ovend nr. 6/december 2005).

Vermiste rollen

Soms verraste de controleur van de gemeente de kaartjesverkoper bij een activiteit.  

Genieten na een avondje

Bij een activiteit was een grote groep jongeren actief betrokken. De zaal werd met netten versierd, de zaal ingedeeld, de attributen voor het podium klaar gezet, etc. 

De vermaledijde vermakelijkhedenbelasting

KAARTJES, KAARTJES EN NOG EENS KAARTJES……………..

In Wolvega heerste een zwaar regime van vermakelijkhedenbelasting. Op iedere gulden aan inkomsten (kaartjesverkoop bij een activiteit) moest een derde deel aan de gemeente Weststellingwerf worden betaald.

De contributie: een taak apart….

In de jaren ’60 was de kwitantieloper nog een begrip. Deze loper inde de contributie van vereniging of haalde  bijvoorbeeld waterschapsgeld op.