1963  
1-6-1963 Besluit tot oprichting Nivonjongeren-afeling Wolvega
5-6-1963 Oprichtingsbijeenkomst Nivonjongeren-afdeling Wolvega, Parochiehuis Tuindorp
   
1967  
30-8-1967 Ledenvergadering
20-10-1967 Beatavond
4-11-1967 Volksdansoptreden in de sporthal
11-11-1967 Diskobal
18-11-1967 Sinterklaasspeurtocht
24-11-1967 Discussieavond
25/26-11-1967 Sinterklaasweekend Hunehuis Havelte
16/17-12-1967 Kerstweekend Hunehuis Havelte mmv mevr. Schat
23-12-1967 Cultureel kerstprogramma mmv Autumn '67
28-12-1967 Excursie Rivella
1968  
23-1-1968 Ledenvergadering kiest nieuw bestuur.
1968 jan-mei Volksdanscursus
17-2-1968 Wasknijper actie om de kas te spekken
2/3-3-1968 Karnaval weekend Hunehuis Havelte ism afd. Leeuwarden en Meppel
30-3-1968 Geboorte van het blad 'AKTIE'
12/15-4-1968 Paasweekend Appelscha
18-4-1968 Excursie naar het bedrijf  Boll & Scharp
27-4-1968 Diskobal NVV-gebouw met diaserie van Pinksterkamp 'Contrast'
30-4-1968 Disko
18-5-1968 Disko NVV-gebouw
23-5-1968 Dauwtrappen olv dhr Gooijer in het Fryske Gea langs de Linde
28-5-1968 Bespreking pinksterkamp NU '68
31-5-1968 Pinksterkamp NU '68 in Eerbeek
8-6-1968 Disko met folksanger Herke Wijnalda (o.a. tekstschrijver voor Irolt)
12/15-6-1968 Deelname aan avond-4-daagse
15-6-1968 Disko met beatgirIs, NVV-gebouw
23-6-1968 Lustrumviering te Giethoom
27-8-1968 Ledenvergadering, NVV-gebouw
7-9-1968 Tukkelfestival, Sporthal Wolvega
28-9-1968 Disko
12-10-1968 Disko, gebouw Irene, Wolvega
26/31-10-1968 Ruimte voor onszelf', weekend vormingscentrum Woodbrookers, Kortehemmen
28-10-1968 Publicatie enquète Hans Dijkstra onder 82 jongeren uit Wolvega e.o.
16-11-1968 Disko + dj verkiezing, gebouw Irene Wolvega
22-11-1968 Diskussieavond nvsh-nivon met film 'Phoebe', NVV-gebouw Wolvega
23-11-1968 Dropping , Rijsterbos Gaasterland
30-11-1968 Disko en sinterklaas, dorpshuis Ter Idzard
14-12-1968 Disko mmv Signaal en “sessiongroep”, gebouw 'Irene', Wolvega
28-12-1968 Optreden 'Pugh's Place' en disko mmv Signaal, NVV-gebouw Wolvega
December Kroketbon in 'Aktie' voor ieder lid, te besteden bij cafétaria Geertsma
1969  
1-1-1969 Happening in burgemeesterstuin: het aangeboden jeugdhonk is te klein!
11-1-1969 Tippeltocht door Wolvega
21-1-1969 Algemene ledenvergadering in gebouw Irene
24-1-1969 Hearing, kantine Openbare Mavo, Wolvega
25-1-1969 Disko mmv Signaal en Rikkert Zuiderveld, gebouw Irene
8/9-2-1969 Thema weekend “Samen jong zijn, ja gezellig”; Woodbrookershuis Kortehemmen
15-2-1969 Optreden 'ZEN' (bekend van de hit 'Hair') in gebouw Irene
1-3-1969 Koekactie om de kas te spekken.
07-03-1969 e.v.  Volksdansen, 10 lessen, wekelijks vanaf vrijdag 7 maart. Kleuterschool 'De Krekel'
15-3-1969 BLUB-in m.m.v. broeder Acquino en Fred Zoer; gebouw Irene.
22-3-1969 Diaserie NU '68, Zaal Irene. Enkele leden zitten in de pk69-voorbereiding.
5/7-04-1969 Paasweekend in Appelscha
9-4-1969 Ekskursie Inventum
12-4-1969 Optreden van the 'Blues Dimension', gebouw Irene
18/20-04-1969 Nivon-jongerenkongres, Lage Vuursche (Wolvega op de 3e plaats qua ledental)
30-4-1969 s Middags: optreden van 'Cuby and the Blizzards' in gebouw Irene
30-4-1969 s Avonds: Diskobal mmv Signaal, Irene
10-5-1969 Disko met diskdjokkie Attje, gebouw Irene
12,19-05-1969 Volleybal, ter voorbereiding van het pinksterkamp
15-5-1969 Hemelvaartdag: Dauwtrrappen in het Fryske Gea, olv dhr. Gooyer
17-5-1969 Optreden 'Art. 461', N.V.V.-gebouw. (Eerste single: Poisoned Soul!)
23/26-05-1969 Pinksterkamp '69 PK' Eerbeek, met o.a. optreden van Art. 471 en Remco
29-5-1969 Eindfuif Volksdansen
7-6-1969 Popmusical 'Forth stone lass', John Eskes. Klup 461, gebouw Irene. Sponsor Nivon.
11/14-06-1969 De Tippelgroep doet mee aan de Avondvierdaagse
14-6-1969 Optreden 'Soulution', N.V.V.-gebouw
20-6-1969 Disko. Aansluitend 'Tocht naar het licht', fakkeloptocht naar Heerenveen.
21/22-06-1969 Kampeerweekend in Giethoom
9/15-08-1969 Huifkarreis
26-8-1969 Ledenvergadering
20-9-1969 Festival: Tukkel II, sporthal Wolvega
4-10-1969 Diskobal nieuwe opzet: diskdzjokkie in de zaal en vloeistofprojecties
24-10-1969 Diskobal, gebouw Irene
15-11-1969 Diskobal, gebouw Irene
22/23-11-1969 Weekend Kortehemmen; thema 'Het nivon naar de bliksem?'
29-11-1969 Disko en sinterklaasavond
27/28-12-1969 (na-)Kerstweekend in het Hunehuis Havelte
1970  
20-1-1970 Evaluatie Tukkel II en oprichting nieuwe werkgroep, N.V.V.-gebouw
27-1-1970 Ledenvergadering
31-1-1970 Trip naar de Musical 'Hair', per bus naar Amsterdam
21-2-1970 Concert Thijs van Leer met 'Focus', zaal “Irene”, Wolvega
27-2-1970 Openbare Politieke Hearing, N.V.V.-gebouw, Wolvega
28-2-1970 Luguber Disko met als apart onderdeel: “vrijheid ook voor anderen”
19-3-1970 Cabaret “Neerlands Hoop in Bange Dagen”, zaal “Irene”, Wolvega
18-4-1970 Film: “Maagdenhuisfilm”, zaal “Irene”, Wolvega
30-4-1970 Concert 'Groep 1850', gebouw “Irene” Wolvega
1-5-1970 Dia's Pinksterkamp '69, gebouw “Irene” Wolvega
5-5-1970 Concert 'The Motions', gebouw “Irene” Wolvega
15/18-05-1970 Pinksterfestival Eerbeek
30-5-1970 Wie gaat er mee naar John Mayall in het Kurhaus, Scheveningen?
6-6-1970 (eerste Nederlandse) Pop-opera 'Alleen', zaal “Irene”, Wolvega
19-9-1970 Tukkel III, Sporthal Wolvega. Presentatie: Remco Heite. 
24-9-1970 Nivon ledenvergadering
16/17-10-1970 Congres Leeftijdsgrenzen in Amsterdam; 15 okt. gespreksavond over dit onderwerp
14-11-1970 Dropping in Havelte
16/22-11-1970 Kollektival. Dwz collecte met deel van de opbrengst voor nivonjongeren Wolvega
12-12-1970 Discoball (vernieuwd)
19/20-12-1970 Kerstweekend in het Hunehuis, Havelte
1971  
2-1-1971 Canyon (met J. Eskes en Karine Vulpen) en Dr. Andrews disco, zaal “Irene”.
13-1-1971 Ledenvergadering: hoe moet het verder met Aktie?
23-1-1971 Concert 'September',  zaal “Irene”. (In de band oud-leden van 'De Maskers')
6-2-1971 BLUB-in, met o.a. vingerverven, tekenen, werken met klei.
13-2-1971 Film: “Maagdenhuisfilm”, N.V.V.-gebouw.
16-2-1971 Tukkelvergadering, N.V.V.-gebouw.
24-2-1971 Algemene ledenvergadering, N.V.V.-gebouw.
20-3-1971 Cabaret Ivo de Wijs, gebouw “Irene”.
10/12-04-1971 Paasweekend in Eesveen, camping “de Kom”
16/17-04-1971 Angola-weekend
20-4-1971 Politieke Hearing, kantine Openbare Mavo, Wolvega
30-4-1971 Concert 'Big Wheel', zaal “Irene”.
8-5-1971 Film: “Black Panther”, N.V.V.-gebouw.
15-5-1971 Concert 'Livin' Blues', zaal “Irene”.
29/31-05-1971 Pinksterkamp SMOK '71, Eerbeek.
12-6-1971 Concert 'C.C.C.Incorporated', zaal “Irene”.
18-9-1971 'High Chaparal Steelband', Openluchtconcert tijdens Braderie, Feerstweek Wolvega
18-9-1971 'Group 1850', Concert in zaal “Irene” Wolvega
18-9-1971 Vredeswerkgroep met stand op Van der Sandeplein; o.a. verkoop “alcochoc”
1-10-1971 Oprichting werkgroep drugs, nav de arrestatie van een nivon-lid in Wolvega
19-10-1971 Grienavond', zolder Jan v.d. Hoef. Aanleiding: financiele nood Nivon-jongeren.
5-11-1971 Volksvergadering over het beleid, NVV-gebouw
12-11-1971 Vergadering over de toekomst van 'Aktie', zolder Jan v.d. Hoef.
26-11-1971 Alternatieve veiling en verkoping van tweedehands goederen, NVV-gebouw
10-12-1971 Yoga-avond o.l.v. dr. Postma Noordwolde, Parochiehuis Wolvega.
10-12-1971 Start milieugroep Wolvega. Het idee ontstaan op de laatste nivon-vergadering
24-12-1971 Sobere rijstmaaltijd met kennismakingsspel en gitarist. Internaat “de Lindevalei”
1972  
1-1-1972 Mini-Tukkel mmv Frenks Crooks & Cranks, John Eskes, Werktejater. NVV-gebouw.
14-1-1972 Informatieavond over het project 'Samenscholing', NVV-gebouw.
28-1-1972 Verkiezing permanent bestuur milieubeheergroep Weststellingwerf, NVV-gebouw.
5-2-1972 Koekactie om de kas te spekken.
30-3-1972 Nivon-ledenvergadering, NVV-gebouw
1-4-1972 Oprichting nieuw blad nivon Wolvega: “Plot”.
4-4-1972 Met de bus naar Harmonie, Leeuwarden, optreden 'Neerlands Hoop in Panama'. 
8-4-1972 Concert in “Irene” met 'Canyon' en filmgaat niet door. Zie LC 29-03-1972.
14/16-04-1972 Yoga-weekend / sensitivetytraining mmv Henk de Boer, Hunehuis  Havelte.