Kruimelpad

NIVON-jongeren afdeling Wolvega werd opgericht in juni 1963 met een bijeenkomst in het Parochiehuis. Over de activiteiten uit de eerste jaren is ons weinig bekend. Waarschijnlijk werd er gevolksdanst, gediscussieerd en werden landelijke activiteiten bezocht. In het seizoen 1966-1967 worden er beatavonden georganiseerd wat het ledental tot bijna 100 doet stijgen. Hopelijk komt over deze periode nog archiefmateriaal of herinneringen beschikbaar.

Het eerste jaarverslag in ons archief stamt uit 1968. Seizoen 1967-1968 blijkt er een met veel ups en downs. Augustus 1967 treedt het bestuur en bloc af om plaats te maken voor een nieuw. De eerste beatavonden worden grote floppers en met een wasknijper-actie moet de kas worden gespekt. Daarna gaat het beter. Vooral de weekends en de disco's slaan enorm aan. Na een dieptepunt stijgt het ledental weer tot 120. Het bestuur vergadert dit seizoen bijna wekelijks en de programmering is breder dan weekends en disco's. Bandjes, een volksdanscursus met optreden in de sporthal, excursies, deelname aan de avondvierdaagse en de viering van het eerste lustrum worden georganiseerd. Bovendien gaat de afdeling een eigen krantje maken: 'AKTIE'.

Seizoen 1968-'69 wordt een topjaar voor de vereniging. Het eerste TUKKEL festival, nog meer disco's en optredens van bandjes, actie voor een jeugdgebouw, een hearing, thema-weekends, kampeerweekends, volksdans, excursies, een fotowedstrijd, creatieve activiteiten: er is vrijwel elk weekend wel iets te doen. Wat populariteit betreft voeren het Tukkelfestijn en popgroep ZEN de top aan met resp. 600 en 550 bezoekers. De disco's trekken meestal rond de 200. En - ook wel bijzonder - er worden geen alcoholische dranken geschonken.

Naast het bestuur beschikt NIVON-jongeren Wolvega inmiddels over 10 werkgroepen met hun eigen activiteiten. Dit zijn: volksdansen; artistieke commissie; werkgroep toneel; dropping werkgroep; huifkarreis '69; versiercommissie; sport en spel; Tukkel II; kascommissie en - last but not least - de redactie van AKTIE. Ruim 200 jongeren zijn iin 1969 nmiddels lid; het maandblad AKTIE heeft een oplage van 250 stuks.

De organisatie heeft sinds de oprichting nog maar één keer subsidie gehad van de gemeente Weststellingwerf; dit was voor het eerste lustrum. Het financieel overzicht 1968-1969 laat een exploitatie zien van f. 16.818,81. De subsidie van de gemeente bedraagt f. 400,-. Daar tegenover staat een netto afdracht van f. 1.113,71 vermakelijkheidsbelasting aan de gemeente. Ons een doorn in het oog, maar we kregen die vermaledijde belasting niet afgeschaft.

De gewoonte om een jaarverslag te maken is daarna verlaten. Uit het overzicht blijkt dat ook het aantal activiteiten weer terugloopt. Met Tukkel III, september 1970, is wel de absolute top van de organisatorische mogelijkheden van de vereniging bereikt. Een dijk van een programma, verzorgd busvervoer, een camping, een speciale Tukkelkrant, bijna 3000 bezoekers en een omzet van f.13.000,00. De opkomst was zo groot dat er geen gebruik hoefde te worden gemaakt van de toegezegde garantiesubsidies.

Ook in de laatste jaren van het bestaan van de NIVON-jongeren Wolvega blijven de bandjes, de discussiebijeenkomsten en de weekends, maar de animo neemt af. Een deel politiseert en legt zich toe op milieu en derde wereld. Een deel houdt zich bezig met de stichting van een jongerencentrum. Een deel legt zich toe op muziek. Een deel trekt weg voor studie.en werk. Pogingen om nog één keer een groot festival te organiseren lopen spaak. Eind 1971 zijn nog 79 jongeren lid. Het blad AKTIE wordt opgeheven.

Onder de volgende tabbladen staat het materiaal (verslagen, agenda's, affiches) dat getuigt van de activiteiten.

nivonlogo2

Nivon jongeren Wolvega

info@nivonjongeren.nl