Onder deze titel “herdenken” wij het epicentrum van de communicatie waar NIVON jongeren Wolvega over “beschikte”.
De familie Bangma stelde de stencilmachine beschikbaar om eerst de vlugschriften, circulaires, maar later ook de “maand”bladen te laten verschijnen.
Technisch ondersteuner was Douwe Bangma.

Communicatie is een heel belangrijk gegeven voor een vereniging. "Vroeger", maar ook in de zestiger jaren van de 20ste eeuw, ging dat minder snel dan nu waar we mails en apps binnen no time kunnen delen, groepsapps hebben en via intenet (Facebook, etc.) snel contact kunnen leggen. Vandaar dat "communicatie" planmatig werd opgetuigd: het ontwerp, de dummy, de wijze van reproductie en de verzending. Dit laatste was in die jaren altijd op de fiets langs de leden om iets af te leveren.

De bestuursmededelingen en circulaires werden opgevolgd door een eigen “blad”, genaamd AKTIE. Het eerste formaat, A5, gehalveerd smal, kostte de nodige moeite om de artikelen op de juiste plaats met de typemachine, een oude Adler, geen elektrische, op het stencil te krijgen. Later kwamen de inbrandstencils zodat je met enig plakwerk teksten kon lay-outen.

In 1969 kwam het NIVON jongerenwerk met een gekleurde kaft van haar blad Aktie. Dat was baanbrekend maar een grote klus. De jaaroplage was in de kerstvakantie 1968 gestencild waarbij voor ieder kleur de cilinder geheel schoon gemaakt moest worden. Daar het dikker papier was diende in het slavenwerk iemand tussen ieder blad dat de machine verliet, een vloeipapier te leggen. Werkverschaffing was er niets bij, maar ieder deed het met overgave.
De mooie lijnen van de psychedelisch, flowerpower achtig en in KLEUR uitgevoerde jonge aantrekkelijke vrouw op het voorkaft spreekt nu nog tot de verbeelding. En het was maar een prentje……

Huize Bangma heeft veel redactieleden over de vloer gehad. Van uitvoerders tot en met idealistisch bevangen redacteuren. Een blad dat storm oogstte in de gemeenschap, terwijl het slechts voor NIVON-jongerenleden werd uitgebracht. Het werd op een enig moment gewoonte dat iedere maand de regionale krant aandacht besteedde aan de inhoud van AKTIE! De wijze waarop de verlichting van de jaren ’60 soms tot uitdrukking kwam, de onnavolgbare “grappen”, de uitreiking van de Karel de Klootzakprijs aan gerenommeerde ingezetenen: het waren de jaren waarin dat kon. En dat plaats vond in een toen overwegend conservatief ingestelde gemeenschap, waar de dominee van de kansel aangaf dat gelovigen het lidmaatschap van het NIVON moesten opzeggen. En moesten kiezen voor jeugdwerk van de eigen kerk. Begrijpelijk: het NIVON was alle historisch aanwezige jeugd- en jongerenwerk links en rechts gepasseerd.
We spreken over de jaren ’60, maar de huidige moraalridders zouden ongetwijfeld grote moeite hebben met artikelen die indertijd in AKTIE zijn geplaatst.

Zonder huize Bangma was de communicatie binnen het NIVON geheel anders verlopen. Daar stond namelijk een stencilmachine, onontbeerlijk voor al deze aktiviteiten. Deze was eigendom van volleybalvereniging "De Griffioen" en werd voor een luttel bedrag aan ons verhuurd. Zij was er op het juiste moment en op de juiste plaats….! Vanzelfsprekend kon AKTIE verschijnen dankzij de redacteuren, die dan ook vermeld zijn op deze site.