AKTIE; voorloper en opvolger.

Het bestuur van een vereniging wil communiceren met haar leden. Vandaar dat middels convocaties en enkelvoudige “blaadjes” de informatie werd gedeeld met de achterban. Daarin kwam verandering toen AKTIE werd opgericht.

Gelukkig beschikken we nog over alle uitgebrachte AKTIES. Het bijna maandelijks verschijnend lijfblad van NIVON-jongeren in Wolvega. Die tref je integraal op deze site aan.

Over het algemeen zou je zeggen: een verenigingsblad. Daaraan kan niemand zich een buil vallen. AKTIE was echter onderdeel van het NIVON JONGERENWERK Wolvega, maar had een autonome positie om te publiceren wat men wilde. Dat zorgde dan ook weleens voor verwarring, sensatie, onderlinge spanning en frustratie.

Het vrije woord was in AKTIE nadrukkelijk van toepassing. En een vrij woord kan ook leiden tot irritatie en reactie. Dat bleef dan ook niet uit.

De inhoud van AKTIE leidde soms tot redactionele commentaren in de Stellingwerf of Leeuwarder Courant. Op die wijze kon een breder publiek kennis nemen van veelal de sappigste onderdelen uit weer een nieuwe AKTIE.

Weinigen namen de moeite om een wederwoord te plaatsen. Als dat er wel kwam was het vooral afkeuring op inhoud van artikelen.  Het was echter wel goed voor de discussie in de redactie. Daarom komt de stellers van dergelijke reacties dan ook hulde toe. Veelal werd de (negatieve) reactie echter “binnenskamer” gegeven…. Die bereikten via het roddelcircuit de oren van de Nivonners en het was overduidelijk dat veel bewoners van de gemeente Weststellingwerf weinig of niets op hadden met dit blad….

Met name de periode dat de toenmalige hoofdredacteur uitgesproken ideeën had over het geloof en die dan ook deelde met de lezers van AKTIE, gingen er ook deuren dicht.

AKTIE had dus een roemrucht bestaan. Zij werd later opgevolgd door WAMMES (1x) en PLOT (2x). In die periode organiseerde het NIVON ook meer maatschappelijk betrokken activiteiten, hetgeen zich uitte in meer gepolitiseerde opvattingen in PLOT.

Algemeen geldt voor het doornemen van deze AKTIES:

Lees, verwonder, geniet of braak het uit….