Mislukte initiatieven

Niet alles lukte. Aan ideeën geen gebrek, maar de opties om dat voor elkaar te krijgen verschilden sterk. Zo had het bestuur eens het voornemen een midzomernachtfestival te organiseren op “platbodems” op de Sas in de Linde. Dat liep al spaak bij het zien van deze “vaartuigen”: te klein, vermoedelijk zouden velen over boord gaan en in het ondiepe water terecht komen omdat iedere omheining ontbrak en het plan werd dus afgeblazen.

Er werd nagedacht over “opvolging” van de Tukkels. Nadenkwerk ging veelal gepaard met “veel ideeënuitwisseling”. Zo is een korte periode onderzocht of een grote culturele manifestatie op diverse plekken in Wolvega kans van slagen zou hebben. Cabaret, muziek, experimenten. Daarbij een passe-partout om langs de locaties te gaan. Dat initiatief bloedde dood. Ook een open luchtfestival kwam niet van de grond.  Het College van B&W wees de Nieuwe Aanleg in Wolvega af als locatie waarbij de argumentatie die aan deze afwijzing ten grondslag lag, weerlegd werd door de Nivon jongeren (zie bij "Tukkel 4"). Ook het IJsbaanbos in Nijeholtpade leek een goed alternatief voor een openluchtfestival maar dat werd ook in de kiem gesmoord. Voor al deze (optionele) activiteiten had er gehuurd moeten worden.