Huren

Het Parochiehuis bij de Rooms Katholieke kerk was de bakermat van de Nivon jongeren in Wolvega. Met een heuse voorzittershamer geschonken door de afdeling Meppel werd de start in 1963 gemaakt. Het gebeurde volgens overlevering op de zolder van het Parochiehuis!

Uit de beginperiode zijn de gehuurde objecten niet zo in beeld. Maar op het netvlies staat in ieder geval l(de gymzaal van) De Tuindorpschool en later kleuterschool De Krekel (school van ’t Nut voor het Algemeen) aan de Van Nijmegen Schonegevelstraat. Op vrijdagavond werd daar onder de bezielende leiding van eerst Sjoerd de Koning en later Ineke Breukelaar gevolksdanst. Zo leuk was het, dat Nivonners uit Leeuwarden op vrijdagavond met een busje naar Wolvega kwamen. Vanzelfsprekend ook voor “de contacten”.

Veel gebruik maakte het Nivon van het NVV-gebouw. Grotendeels hadden we met de beheerders, de familie Vriend, te maken. Soms moest het bestuur er aan te pas komen omdat er “gedoe” was over de verhuur. Zie "Jongeren uit NVV-gebouw gezet".

De vereniging was nog klein en de (kleine) zalen boden een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Dat vond vooral plaats op grond van thema, ook de ledenvergaderingen werden hier gehouden.

Tot het moment dat er een popband werd gehaald. Die trad op in de grote zaal. En vanaf dat moment is de grote zaal voor diverse activiteiten gebruikt. Een cultureel kerstprogramma (december 1967), nog meer bands die optraden en de succesvolle start van disco’s. Er waren met deze laatste activiteit (lage entree) soms honderden bezoekers. En…. alle activiteiten alcoholvrij.

Gebouw Irene beschikte over ongeveer evenveel zalen als het NVV-gebouw, maar de grote zaal kon meer bezoekers herbergen. In beide gebouwen werd altijd de aankleding op de dag zelf gedaan. Versiering in de zaal, maar vooral de visnetten die in de zaal hingen gaven het idee van een verlaagd plafond. Soms een hele toer omdat niet overal in de zaal de netten zo maar “ergens” aan bevestigd konden worden, laat staan dat er spijkers of schroeven werden gebruik….Maar sfeervol was het wel! En na afloop weer afbreken en opruimen. Daarna “afvoeren” naar de opslag zodat de netten weer gebruikt konden worden op een volgende activiteit.

De beheerder van Gebouw Irene was in die tijd de heer Ketellapper, veelal bijgestaan achter de alcoholvrije bar door zijn vrouw. Gebouw Irene leende zich ook zo geweldig voor de Blub in (maart 1969) waar gebruik werd gemaakt van alle beschikbare ruimtes in Irene.

Bands met enige naam traden dan ook op in Gebouw Irene. Enkele malen was de zaal meer dan uitverkocht: Met popgroep Zen (februari 1969) en Cuby and the Blizzards (april 1969) moesten bezoekers geweigerd worden. Dat weigeren ging niet altijd zonder slag of stoot! Ook kwamen in Gebouw Irene de cabaretvoorstellingen (Neerlands Hoop en Ivo de Wijs) en werd de eerste popopera ten gehore gebracht. Op het laatst was hier ook weleens “gedoe” over de verhuur en met name over de “verkoop” van het gebouw.

Dorpshuis Ter Idzard werd éénmaal gehuurd. Alle beschikbare ruimtes in Wolvega wasren die avond niet beschikbaar. De heer Breukelaar, die was gestrikt om de Sint te zijn, had dus zijn optreden in dit dorpshuis.

Internaat De Lindevallei in Wolvega is tweemaal door Nivon jongeren gebruikt. Eenmaal met een yoga-avond en de andere keer vlak voor de Kerst 1971 vanuit het thema Communicatie en Contacten.

De Mulo in Wolvega was een avond het strijdtoneel van jongeren en politiek: een hearing georganiseerd door Nivon jongeren.

De Sporthal (toen nog aan de Sportlaan in Wolvega) ontving de Nivon jongeren met de drie Tukkels, respectievelijk in 1968, 1969 en 1970. Uitbater van de drankvoorziening (alcoholvrij) was de heer Kuipers, tevens eigenaar van Stationskoffiehuis in Wolvega. Het was niet even binnenkomen en na afloop vertrekken. De festivals lieten ver van te voren al van zich horen en niet uitsluitend via de persberichten. De logistiek in de Sporthal moest “kloppen”. Zaterdag geen reguliere sport, want er moest opgebouwd worden. Podia verrezen, platen over de vloer, luchtkanon, de gehele hal in sfeerverlichting omtoveren en tijdens een van de festivals een 17 x 5 x 2,5 meter (lengte x breedte x hoogte) volledig geluids-geïsoleerd bouwwerk waarin een nooit eerder in Friesland vertoonde mix van geluid en beeld te horen/zien was. Zie de artikelen daarover onder "Festivals"/"Tukkels"! Het was altijd weer buffelen omdat de sporthal zondagochtend weer dienst deed als…. sporthal. Als wij vertrokken kwamen de sporters zo ongeveer binn…. Daarover is nog een leuke anekdote: "De stroslapers".