"JEUGDCENTRUM" a/d Mesdagstraat te Wolvega

Medio 1968 kwam het bericht dat voormalige kleuterschool "Hummelhonk" beschikbaar zou komen als jeugdhonk. Het betrof een noodgebouw dat werd afgebroken en elders weer m.m.v. vrijwilligers kon worden opgebouwd. Het voorstel werd door de gemeente voorgelegd aan 'Jeugdkern', een door henzelf ingestelde en gesubsidieerde club die zaken voor de gemeente opknapte. Het verslag van de bespreking verscheen in de Stellingwerf.

In ons archief een blaadje met een voorcalculatie van werkzaamheden om het gebouwtje weer neer te zetten en de vraag om liefst vóór 20 juni 1968 vrijwilligers aan te melden.

Veel jongeren in Wolvega voelden zich afgescheept door de gemeente. De nivonjongeren protesteerden. In de AKTIE van december 1968 verscheen in het middenblad een tekening van de hand van Fré Westing waarin Jeugdkern de uitgang werd gewezen.

Besloten werd oudejaarsnacht een stunt te organiseren. Er werd een spandoek gemaakt met de leus "JEUGDGEBOUW: JA, KIPPENHOK: NEE". Voor de burgemeesterswoning, Hoofdstraat Oost 52, werd een happening gehouden. Aanvankelijk was het de bedoeling om het gesloopte Hummelhonk plank voor plank in de tuin van de burgemeester te deponeren maar daar werd van afgezien. In plaats daarvan kwam een doos die het jeugdgebouw symboliseerde. Andries Bosscha voerde als magiër een dans uit en wij scandeerden leuzen.

Op 24 januari organiseerde nivonjongeren een HEARING waarin de wens van een jongerencentrum prominent naar voren werd gebracht. De burgemeester stond "perplex".

Loading...