nivonlogo2.png

 

NIVON JONGEREN WOLVEGA.

In de jaren ’60 en beginjaren ’70 een begrip in Wolvega en omstreken.

Hoe een vereniging in een plattelandsdorp meer dan 200 jongeren aan zich bond.

  • De vereniging had geen eigen accommodatie.
  • Geen professionele krachten.
  • Maar wel –in de hoogtijjaren- een bijna wekelijks activiteitenaanbod.
  • Actieve jongeren die organiseerden.
  • En een eigen redactieorgaan.

Op deze website zijn alle documenten die uit die periode bewaard zijn gebleven, tot nieuw leven gebracht. Bedenk dat de kwaliteit van de documenten verwant is aan die jaren: geen geavanceerd kopieerapparaat, geen digitale technieken, maar wel drukwerk met behulp van een schrijfmachine en stencilapparatuur.
Als je daar doorheen kijkt, en jij misschien ook nog de tijd van toen herinnert, komen de beelden die daarbij horen vanzelf weer boven.

Bijdragen, met name leuke herinneringen en  ontboezemingen zijn van harte welkom. Zij worden geplaatst op “Anekdotes”. Kijk op “Contact” en je maakt verbinding; je kunt daar ook je bijdrage kwijt.
Heb je toevallig nog materiaal uit die periode, dan is dat vliegensvlug op de site bijgevoegd. Meld ons dat! Je krijgt het beschikbaar gestelde materiaal dan vanzelfsprekend weer terug.

Verder wordt er ook veel ondernomen. Daarvan doen we voor zover mogelijk verslag.

De site is simpel en overzichtelijk gehouden. Leuk is dat alle edities van de jaargangen van het blad “Aktie” zijn opgenomen. Wat in de jaren ’60 en beginjaren ’70 in Aktie verscheen, bracht tongen in beweging. Moraalridders spreken er thans ongetwijfeld nog schande van. Nieuwsgierig naar wat er toen werd gepubliceerd?: “blader” door Aktie en lees!

De officiële opening van deze website geschiedde op 16 april 2009 door Remco Heite. Bekend als raadslid, wethouder en burgemeester van de gemeente Weststellingwerf. In de jaren 1960 was deze Weststellingwerver, nog student, bekend als dichter op avonden van “NIVON JONGEREN WOLVEGA”. De opening vond plaats op een reünie van Nivon jongeren, “De Egelantier” en “BILOK”.
Verder brachten we al het materiaal van Nivon jongeren Wolvega in november 2018 naar “Treasor”, het “Fries Archief”. Je kunt daar ook terecht om nog eens te kijken en je te verbazen over wat er in de jaren zestig in Wolvega gebeurde.