NIVON JONGEREN WOLVEGA.

In de jaren ’60 en beginjaren ’70 was 't Nivon een begrip in Wolvega en omstreken.

Hoe een vereniging in een plattelandsdorp in staat was meer dan 200 jongeren aan zich te binden.

De vereniging had geen eigen accommodatie. Geen professionele krachten. Maar wel (in de hoogtij-jaren):

  • een bijna wekelijks activiteitenaanbod
  • actieve jongeren die organiseerden
  • een eigen redactieorgaan.

Op deze website zijn alle documenten die uit die periode bewaard zijn gebleven, tot nieuw leven gebracht. Bedenk dat de kwaliteit van de documenten verwant is aan die jaren: geen geavanceerd kopieerapparaat, geen digitale technieken, maar wel drukwerk met behulp van een schrijfmachine en stencilapparatuur.

Als je daar doorheen kijkt en jij misschien ook nog de tijd van toen herinnert, komen de beelden die daarbij horen vanzelf weer boven.

Bijdragen, met name leuke herinneringen en ontboezemingen, zijn van harte welkom. Zij worden geplaatst onder “Anekdotes”. Onder "Contact" vind je ons emailadres.

Heb je toevallig nog materiaal uit die periode, dan is dat zo snel mogelijk op de site bijgevoegd. Bijdragen kunnen digitaal worden aangeleverd. Kun je niet zelf inscannen stuur het dan per post toe. Je krijgt het beschikbaar gestelde materiaal dan vanzelfsprekend weer terug. We sturen je graag ons postadres toe!