Nivon Jongeren Wolvega

Nieuwsbrief van de Nivon Jongeren Wolvega

Nummer: 7

Datum: 29 februari 2020

Inhoud:

  • Reünies
  • Website Nivon jongeren Wolvega
  • Oproep I
  • Oproep II
  • Kasboek
 

Weststellingwerf

Nivon logoDrie maal reünies in 2019
Wij (Minke Postma, Douwe Bangma en Harm de Boer) hadden het voornemen om een reünie te organiseren in Het Hunehuis. Vanwege de kosten en de vroegtijdige vastlegging van het weekend moesten we na verschijning van de nieuwsbrief (januari 2019) binnen twee weken weten of deze activiteit kon doorgaan. We kregen 30 aanmeldingen; helaas te weinig om de voorbereidingen te starten. Ieder die zich opgaf, heeft daarom bericht gekregen dat deze reünie in Havelte geen doorgang zou vinden.

We hebben toen onze inzet verlegd naar ondersteuning van een reünie in Oldeholtpade: “Jong in de jaren ’60”. De achterban die we probeerden aan te spreken: Fanclub Artikel 461, ’t Tempeltje, Nivon-jongeren Wolvega. Een vijftal (Suze Sanders-Leerling, Andries Bosscha, Minke Postma, Douwe Bangma en Harm de Boer) namen de voorbereiding op zich. Op zaterdag 14 september 2019 bezochten ongeveer 60 deelnemers deze middag- en avondactiviteit in café-restaurant De Rustende Jager in Oldeholtpade. Ontmoeting stond centraal. Op de tafels veel materiaal uit de jaren ’60, zoals foto’s maar ook goed gevulde plakboeken. Zelfs de eerste attributen van Artikel 461 stonden tentoongesteld. Vloeistofprojecties en films op de wanden. En optredens van twee duo’s met herkenbare muziek uit die jaren. Maar vooral: ontmoeting, gezelligheid en verhalen uitwisselen. De ingrediënten van het “lopend buffet” smaakten trouwens overheerlijk. Een geslaagde bijeenkomst!

Inmiddels waren Minke, Douwe en Harm ook toegetreden tot een zeskoppige voorbereidingscommissie van een reünie in Lage Vuursche. Aldaar stond het Nivon jongerencentrum oftewel Ons Honk, een landelijk “verzamelpunt” en “eigen honk” voor Nivon jongeren. Douwe en Harm zijn aldaar nog in de jaren ’70 beheerder geweest; meerdere leden van het Nivon, ook uit Wolvega, kwamen daar voor het bijwonen van weekends. Het centrum is nu door het Nivon verkocht en wordt begin 2020 drastisch verbouwd. Een reden om nog eenmaal in december 2019 daar samen te komen. Er meldden zich 80 deelnemers! Peter Kroonenberg, singer songwriter bekend van DWDD en  Marjolein Meijers en band verzorgden de muzikale setting. Minke Postma en Herbert Boerendonk brachten het programma “Memories”, een schot in de roos! Ademloos is er naar de verhalen van een ieder geluisterd. Douwe begroette zijn landelijke maatjes van weleer van de projectgroep licht en geluid, die ook nu -alsof er geen tijden overheen waren gegaan- het voortouw namen voor de technische ondersteuning van dit gebeuren. Een Lagerhuisdebat sloot op zondag 15 december deze bijeenkomst af.

Website Nivon jongeren Wolvega
De website Nivon jongeren Wolvega heeft er veel materiaal bijgekregen. Dat is geplaatst en kan worden ingezien onder “Reünie Ons Honk/Fotoalbum Ons Honk Historie”. Via de menu’s en submenu’s kom je bij de diverse onderwerpen die daaronder te vinden zijn.
Met name ontvingen we materiaal vanuit correspondentie. Leuke anekdotes passeren zo de revue en geven inzicht in belevingen van toen.

Oproep I
Speciale aandacht vragen we voor enkele foto’s die op de site vermeld staan onder “Reünie Ons Honk/Fotoalbum Ons Honk Historie”. Daar zijn 7 thema’s weergegeven, van “Ansichtkaarten” tot en met “Diversen”. Het betreft nieuw fotomateriaal en we gaan er vanuit dat op meerdere foto’s ook Nivon leden uit Wolvega voorkomen.
Zo is bij “Diversen” een foto te vinden waarop Rudy Spijkerman, Lo Jong, Wim Jong en Ingrid van der Wal staan (leden van een dansgroep?). De anderen op deze foto kennen wij niet. Wie en waar zijn zij en waarvoor hebben zij zich daar verzameld?
De oproep in  het algemeen is om eens naar alle foto’s te kijken en ingeval je ons kunt helpen aan namen bij personen op deze foto’s, geef dat even aan ons door Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Oproep II
Vanzelfsprekend zouden we graag nog meer materiaal op deze website willen plaatsen. Kijk eens in je fotoalbum of schoenendoos (-dozen) of je nog iets kunt vinden uit die tijd. Stuur het toe aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of overleg even met Douwe, die de beheerder is van de site. (024-6771773)

Kasboek oftewel ons huishoudboekje
De kosten die we voor ”het in de lucht houden van deze site” maken, betalen we uit de verkregen giften. Zie hiervoor ook onze voorgaande zes nieuwsbrieven waarin we “verantwoording” aflegden over inkomsten en uitgaven. Op jaarbasis betalen we voor hosting van deze site ongeveer dertig euro. In nieuwsbrief 6 (mei 2019)  gaven we aan dat er € 102,62 in kas was. In de periode mei 2019 tot en met 1 maart 2020 vonden geen bij- of afschrijvingen plaats.

Giften kunnen onder vermelding van “bijdrage website Nivon jongeren” overgemaakt worden op NL95RABO 0342 8284 52 van H. de Boer. In de volgende nieuwsbrief wordt het bedrag en de datum waarop dat is ontvangen vermeld, evenals de drie eindcijfers van de bankrekening waar dat bedrag van afkomstig was. Ieder die bijdraagt: hartelijk dank!
 
Met vriendelijke groet,

Minke Postma, Douwe Bangma en Harm de Boer

Lage Vuursche Ons Honk