Kruimelpad

Nivon jongerenwerk Wolvega was een afdeling van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk. De landelijke organisatie bestond uit het “ouderenwerk” en jongerenwerk. De laatste had ongeveer 3500 leden in Nederland en de afdeling Wolvega bond in 1969 meer dan 200 leden aan zich.

Het Nivon richtte zich op met name volksontwikkeling (in de afdelingen bijeenkomsten, excursies, scholing, etc.) en natuurvriendenwerk. Het natuurvriendenwerk beschikte over een vijftiental huizen in Nederland en ongeveer 10 kampeerterreinen die veelal bij de natuurvriendenhuizen lagen.

Het jongerenwerk beschikte over jongerencentrum Ons Honk in Lage Vuursche.

De vereniging is democratisch: de leden hebben inbreng en bepalen het beleid. Daaraan werd in Wolvega uiting gegeven door de leden jaarlijks op de algemene ledenvergadering te nodigen waar het bestuur verantwoording aflegde. Maar ook door steeds weer leden te betrekken bij het organiseren van activiteiten.

Het ledental was bij de oprichting in juli 1963 een tiental leden. Hieronder een staatje met “afgeronde” aantallen:

De aantallen fluctueerden gedurende het seizoen. Vaak was er samenhang met de activiteiten die werden georganiseerd. De top lag op 220 leden.

Uit deze periode zijn lidmaatschapskaarten overgebleven. Die worden weergegeven en tevens wordt er bij anekdotes ingegaan op de “organisatie” bij een dergelijke explosieve toename van het ledenaantal; met name de contributie-inning. 

Juli  Aantal leden 
 1963         10
 1964  20
 1965  25
 1966  30
 1967  55
 1968  125
 1969  205
 1970  175
 1971  81
 1972

nivonlogo2

Nivon jongeren Wolvega

info@nivonjongeren.nl