Kruimelpad

Nivonjongeren Wolvega, de beginperiode: ZÓ !

NIVON jongerenwerk Wolvega bestaat feitelijk maar tien jaar: 1963 tot 1973. Na een langzame opbouw kent de vereniging van 1968 tot 1971 drie TOP seizoenen, waarna de organisatie weer uit elkaar valt. Uit de beginperiode van de afdeling in ons archief een aantal nummers van het kaderblad 'ZO'. Hieruit heb ik enkele knipsels gelicht ter inspiratie van verhalen en verder onderzoek.

In 1959 wordt het NIVON (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk) opgericht. Deze landelijke organisatie komt voort uit het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, "De Natuurvrienden" en de Arbeiders-reisvereniging. Binnen het NIVON kunnen zelfstandige jongerengroepen worden gesticht maar in de praktijk blijft de feitelijke leiding nog vaak in handen van ouderen. Pas in 1963, na de kaderscholingen over bestuurstaken, komt hierin definitief verandering. Ook jongeren uit Wolvega doen hier aan mee.

In 1963 stichtten de Nivonjongeren in Wolvega een eigen club. In het landelijke kaderblad 'Zo' (maart 1964) staat het eerste bestuur vermeld:

  'ZO' is een informatief blad voor bestuursleden. Het is gestencild en verschijnt onregelmatig. In aflevering nr. 3 zie je de werkwijze die Nivonjongeren Wolvega ook zal hanteren: talenten benutten en zoveel mogelijk mensen actief betrekken.

In 1964 wordt ook hard gewerkt aan de oprichting van gewestelijke jongerenraden die contact moeten gaan onderhouden met de moderne jeugdraad en de provinciale jeugdraden. De wereld is groter dan Wolvega.

 In het het volgende nummer van 'ZO' staan inspirerende voorbeelden voor de programmering. Onder andere dit:

En er wordt aandacht besteed aan het thema: Hoe organiseer je een goeie vergadering. Want daar schijnt het nog wel es aan te schorten.

'ZO' is overigens niet het enige kaderblad waaruit het nivon jongerenwerk informatie kan putten.

  • • Voor alle kaderleden van het nivon (ook de jongeren) is er het blad 'STUWING'.
    • Dan zijn er 'NIVO' (voor alle nivonjongeren leden) en 'DE TOORTS' (voor alle leden).
    •En de Moderne Jeugdraad)* (overkoepeling van niet confessioneel gebonden jongerenorganisaties; waaronder nivonjongeren) verspreidt nog het 'M.J.R. informatie- en documentatie-bulletin'.

)* De Friese Raad voor Jeugdaangelegenheden zal later een stimulerende rol spelen bij de ontwikkeling van jongerencentra.

 Congres in teken van viering eerste lustrum.
In 1964 hebben afgevaardigden van vele jongerengroepen uit het land in de natuurvriendenhuizen "Het Hunehuis" en "Ons Honk" met elkaar van gedachten gewisseld over het nivonjongeren werk: "Waarom doen wij dit en wat is het doel ervan?"

Deze discussie mondt uit in een speciaal nummer van 'ZO' (nr. 5, okt. 1965) over taak en doel van het nivonjongeren werk en de invloed hiervan op de programmering en de organisatie.

Op het landelijk nivonjongeren congres van 1965 zal de discussie verder worden gevoerd. De kritische analyse van het werk en de geformuleerde uitgangspunten moeten leiden tot suggesties en voorstellen voor de toekomst. Op de voorplaat van 'ZO' nu geen masculiene pijlen en strijders, maar modern: 2 girls steunen 1 boy.

 Hieronder een aantal knipsels uit dit nummer van ZO die een licht werpen op het toenmalige gedachtegoed.

Op pagina 1 valt o.a. te lezen hoe wordt gedacht over het belang van zelfstandig jongerenwerk (wat niet wil zeggen dat ouderen en professionals niet belangrijk zijn, maar de jongeren willen hen graag zelf uitkiezen).

 Op pagina 3 staat - als een soort verbond: "Het NIVON -jongerenwerk stelt zich ten doel, dat ieders persoonlijkheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en eerbied voor de medemens wordt ontwikkeld.

Aldus komt het woord "opvoeding" in een nieuw daglicht te staan. Voorheen waren het de ouderen die de jongeren voorbereidden op een plek in de organisatie. Nu wordt de omslag gemaakt dat jongeren elkaar vormen en zich laten vormen door programmering.

' ZO' nr.6, 1966, lijkt een verzoeknummer. Het nivonjongeren kaderblad is opgegaan in het algemene blad voor nivon kaderleden 'STUWING', maar de jongeren herkennen zich er niet in en gaan hun eigen weg.

nivonlogo2

Nivon jongeren Wolvega

info@nivonjongeren.nl