Kruimelpad

HISTORIE

NIVONNERS in Wolvega waren eind jaren ’50 lid van NIVON afdeling Meppel. Het betrof dan met name oudere leden die een lidmaatschap hadden bij de volwassenen. Een jeugd- en jongerenafdeling in Meppel kende ook enkele leden uit Wolvega.

Begin jaren zestig kwam daar verandering in. Het aantal jongeren uit Wolvega dat lid werd van de NIVON afdeling Meppel nam toe. Daarmee ontstond de gedachte bij ouderen en jongeren om een eigen jongerenafdeling in Wolvega op te richten. Redelijk uniek daar in het land nergens een jongerenafdeling zonder ouderenwerk was.

Enkele families uit Wolvega spanden zich in om de afdeling op te richten. Niet onvermeld mogen de namen van de familie Jong, Breukelaar en Woudstra blijven.

Op 5 juni 1963 was het zover: de oprichting van het NIVON JONGERENWERK WOLVEGA vond plaats in het Parochiehuis te Wolvega. De afdeling Meppel nam als geschenk een voorzittershamer mee. Het “voor en door jongeren” was geboren.

De eerste besturen konden altijd voor advies terecht bij met name de heer Breukelaar, toenmalig leraar aan de huishoudschool te Wolvega.

Hierbij de bestuurssamenstelling door de jaren heen. Er ontbreken nog enkele namen die we misschien met uw hulp kunnen invullen. Verder is voor een jaarweergave gekozen, terwijl ieder najaar er bestuurswisselingen plaats vonden. In sommige jaren vonden meerdere mutaties, ook het wisselen van functie, plaats.

1963
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Leden Gerrie Breukelaar, Inneke Breukelaar, Henk van der Broek, Lo Jong,Wim Jong, Ria Reitzema, Gerard van der Wal, Sjoukje Woudstra
1964
Voorzitter  Gerrie Breukelaar
Penningmeester  Gerard van der Wal
Secretaris  Margreet Landkroon
  Leden  
1965
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Leden
1966
Voorzitter Lo Jong
Penningmeester Hans Dijkstra
Secretaris
Leden
1967
Voorzitter Lo Jong/ Reinder Reitzema
Penningmeester Hans Dijkstra/Harm de Boer
Secretaris ?/Jan Vledder
Leden
1968
Voorzitter Reinder Reitzema/Minke Postma
Penningmeester Harm de Boer
Secretaris Jan Vledder/ Reinder Reitzema
Leden Hetty Helfrich
Suze Leerling
Jannie Rozenberg
Bauke Kussendrager
Jan Vledder
Wietske Rozenberg
1969
Voorzitter Minke Postma/Tony Spijkerman/Harm de Boer/Martha Bruinenberg
Penningmeester Harm de Boer/Henk Kampen
Secretaris Reinder Reitzema
Leden Suze Leerling
Wietske Rozenberg
Bauke Kussendrager
Jan Vledder
Geert van der Sluis
Having Perdon
Marten de Leeuw
Anne Postma
Jelle Punter
Henk Haisma
1970
Voorzitter (tijdelijk: Reinder Reitzema) Anne Postma/Jan Breukelaar
Penningmeester Bauke Kussendrager/Geertje Blauw
Secretaris Marten de Leeuw/ Sietse de Jong
Leden Jelle Punter
Henk Haisma
Minke Postma
Jan Vledder
Roelie Klaren
Geesje Postma
Sietse de Jong
1971
Voorzitter Jan Breukelaar/Geesje Postma/Boukje de Ruiter
Penningmeester Geertje Blauw/ Sietse de Jong/ Fokje van Essen
Secretaris Sietse de Jong/ jan Breukelaar/ Jan van der Hoef
Leden Geesje Postma
Henk Haisma
Roelie Klaren
Sietske Modderman
Free lance Dick Aalten, André Hoornstra, Douwe Bangma, Hennie Hulshof, Minke Postma
1972

nivonlogo2

Nivon jongeren Wolvega

info@nivonjongeren.nl